10 manieren om vast te stellen wat er echt toe doet in het leven (2023)

Een van de belangrijkste lessen die je leert naarmate je vordert in het leven, is waarderen wat er echt toe doet in het leven. Het is gemakkelijk om te denken dat geld, status en rijkdom belangrijk zijn in het leven, maar de realiteit is heel anders.

Niets zal ooit belangrijker zijn dan de mensen van wie je houdt en de ervaringen die je in je leven zult opdoen. Hoewel geld en rijkdom belangrijk kunnen zijn, zijn liefde en tijd nog belangrijker in het leven. In dit artikel gaan we het hebben over 10 manieren om vast te stellen wat er echt toe doet in het leven.

Wat is belangrijk in het leven?

Vriendschappen, relaties, tijd, herinneringen en ervaringen zijn waar het echt om gaat in het leven. Het zijn die mensen en dingen die nooit kunnen worden vervangen, zelfs als je het probeert.

Doelis een ander belangrijk aspect van het leven, want zonder doel zou je je leeg en leeg voelen van alles. Je mist richting en voorziening als je helemaal geen richting hebt.

Ten slotte is gezondheid ook belangrijk, want zonder gezondheid heb je geen leven. Om dingen in perspectief te plaatsen, kun je de belangrijkste dingen in het leven indelen in 4 categorieën: doel, tijd, gezondheid en relaties.

Dit zijn de dingen waaruit a bestaatzinvol en goed geleefd leven. Als u deze aspecten bovenaan uw prioriteitenlijst plaatst, leidt u een geweldig leven.

10 manieren om vast te stellen wat er echt toe doet in het leven (1)

BetterHelp - De ondersteuning die u vandaag nodig heeft

Als je extra ondersteuning en hulpmiddelen nodig hebt van een gediplomeerde therapeut, raad ik de sponsor van MMS, BetterHelp, een online therapieplatform aan dat zowel flexibel als betaalbaar is. Ga vandaag nog aan de slag en ontvang 10% korting op uw eerste maand therapie.

KOM MEER TE WETEN

Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

10 manieren om vast te stellen wat er echt toe doet in het leven

1. Als ze niet worden gedefinieerd door status of symbool, doet het er toe

Veel mensen denken dat je prioriteit moet geven aan de dingen die je het gevoel geven dat je alles hebt bereikt, zoals geld of een carrière. Hoewel deze dingen geweldig zijn, zijn ze vervangbaar, maar mensen en tijd niet. Hier trek je de grens tussen wat belangrijk is en wat niet.

2.Luister naar je hart

Kijk naar binnen en let heel goed op wat je hart en ziel je proberen te vertellen. Hoe cliché dit ook klinkt, je hebt altijd geweten wat belangrijk is en wat niet. Het is gewoon een kwestie van leren hoe je die aspecten van je leven kunt prioriteren.

3. Denk dagelijks na

We leven in een wereld waar het gemakkelijk is om beïnvloed te worden door de ideeën en meningen van anderen, dus die van jouprioriteiten worden uiteraard gesteld. Het is belangrijk om dagelijks na te denken over wat echt belangrijk voor je is en welke aspecten je meer moet waarderen. Uiteindelijk zullen uw prioriteiten de uitkomst van uw leven weerspiegelen.

4. Lees meer boeken

Groeien is een essentieel onderdeel van het uitzoeken wat belangrijk is, dus het is belangrijk dat je jezelf blootstelt aan non-fictieboeken. Dit geeft je de kennis die je nodig hebt om te bepalen welke dingen belangrijk zijn in het leven. De bepaalde lessen die je leert tijdens het lezen, vergeet je niet, maar neem je mee in het leven.

5. Leef je leven

Het valt niet te ontkennen dat ervaring echt de beste leraar maakt. Alleen door iemand van wie je houdt te verliezen, leer je bijvoorbeeld dat mensen vervangbaar zijn, maar je hebt de fout gemaakt om in plaats daarvan prioriteit te geven aan geld. Realisaties als deze zullen je verpletteren, maar het is ook waar je leert over prioriteiten.

6. Blijf trouw aan jezelf

Je leert alleen wat echt belangrijk is in het leven als je vasthoudt aan wie je bent. Breng nooit uw moraal en waarden in gevaar voor hun comfort, maar blijf bij wie u altijd bent geweest - tenzij verandering groei oplevert. Alleen door waar te blijven, leer je wat je prioriteiten zijn.

10 manieren om vast te stellen wat er echt toe doet in het leven (2)

7. Houd een planner bij

Door dingen op te schrijven, kunt u dingen duidelijker voor u maken en kunt u bepalen welke aspecten belangrijker zijn dan andere. Als je dingen op papier schrijft, kun je beter nadenken over waarom je bepaalde aspecten belangrijk vindt en andere niet.

8. Vind je doel

Soms kun je vinden wat belangrijk is door je doel in dit leven te vinden. Als je een doel hebt, is het veel gemakkelijker voor je om te weten wat belangrijk is, of dat nu je dierbaren zijn of tijd. Realiseer je dat voor beide dingen een doel nodig is, zodat je duidelijkheid kunt krijgen over hun belang.

9. Kijk naar het verleden

Hoe vaak we ook zeggen dat je nooit terug moet kijken naar het verleden, het is essentieel om je echte prioriteiten te realiseren. Als je terugkijkt, kun je zien wat je altijd hebt gewaardeerd en als je denkt dat je belang hecht aan de verkeerde dingen, kun je altijd je prioriteiten verleggen.

10. Mediteer

Meditatie is een ademhalingsoefening die je helpt je te concentreren op hetop dit momentbeter. Als je het moeilijk vindt om de juiste prioriteiten te kiezen, kun je er altijd voor kiezen om te mediteren. Onze gedachten kunnen het bijzonder moeilijk maken om te weten wat belangrijk is, en meditatie helpt je geest leeg te maken.

10 manieren om vast te stellen wat er echt toe doet in het leven (3)

Meditatie gemakkelijk gemaakt met headspace

Geniet hieronder van een gratis proefperiode van 14 dagen.

KOM MEER TE WETEN

Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

De belangrijke aspecten van het leven

Als het erop aankomt, zijn de belangrijke aspecten van het leven onvervangbaar. Je moet leren om de momenten en herinneringen die je hebt met de bepaalde relaties en vriendschappen in je leven te omarmen voordat ze in een oogwenk voorbij zijn en je er spijt van hebt dat je ze niet meer hebt gekoesterd.

Het leven draait om het waarderen van zowel de grote als de kleine momenten. Naarmate je vordert in het leven, realiseer je je dat tijd het meest kwetsbare ter wereld is. Je weet nooit echt hoeveel tijd je met iemand hebt totdat je geen tijd meer hebt.

Elke minuut en elke seconde telt, daarom moet je deze momenten vasthouden voordat je ze niet meer kunt meemaken. Koester ten slotte het doel en de betekenis van alles in je leven. Je bent gemaakt voor een specifieke richting en het is aan jou om erachter te komen waar je heen moet.

Laatste gedachten

Tot slot hoop ik dat dit artikel inzicht heeft kunnen geven in alles wat u moet weten over het waarderen van wat er echt toe doet in het leven. Leren prioriteiten te stellen voor bepaalde aspecten van je leven geeft je eenrichtingop welke dingen en mensen je zou moeten waarderen.

In plaats van je energie en tijd te besteden aan geld en rijkdom, besteed je het aan de fragiele maar belangrijke dingen zoals connecties, gezondheid en een dieper gevoel van doelgerichtheid. Al deze dingen zullen ervoor zorgen dat je je beste leven leidt en je hebt er alles aan gedaan om prioriteit te geven aan de dingen die ertoe deden.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 18/10/2023

Views: 5541

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.