Beroemde citaten in het Engels | EF | Verenigd Koninkrijk (2023)

Een roos met een andere naam zou net zo zoet ruiken.William ShakespeareEngelsNiet alles wat blinkt is goud.William ShakespeareEngelsDe hele wereld is een podium en alle mannen en vrouwen zijn slechts spelers.William ShakespeareEngelsVraag niet wat uw land voor u kan doen; vraag wat u voor uw land kunt doen.John KennedyEngelsVraag, en het zal je gegeven worden; zoek en gij zult vinden.de BijbelGrieksTachtig procent van de succes is op komen dagen.Woody AllenEngelsElementair mijn beste Watson.Sherlock Holmes (karakter)EngelsVoor degenen aan wie veel wordt gegeven, is er veel nodig.de BijbelGrieksEerlijk gezegd, mijn liefste, kan het me geen moer schelen.Rhett Butler (karakter)EngelsGenius is één procent inspiratie en negenennegentig procent transpiratie.Thomas EdisonEngelsGa je gang, maak mijn dag goed.Harry Callahan (karakter)EngelsHij reist het snelst die alleen reist.Rudyard KiplingEngelsDe hel heeft geen woede zoals een geminachte vrouw.Willem CongreveEngelsDe hel is andere mensen.Jean Paul SartreFransHier kijken we naar jou, jongen.Rick Blaine (karakter)EngelsHouston we hebben een probleem.Jim Lovell (karakter)EngelsIk heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur maar op de inhoud van hun karakter.Martin Luther KingEngelsIk ben altijd afhankelijk geweest van de vriendelijkheid van vreemden.Blanche Dubois (karakter)EngelsIk hou van de geur van napalm in de ochtend.Luitenant Kilgore (karakter)EngelsIk denk dus ik ben.Rene DescartesFransAls het je in eerste instantie niet lukt, probeer het dan opnieuw.W.E. HicksonEngelsAls je door een hel gaat, blijf doorgaan.Winston ChurchillEngelsAls je het bouwt, zullen ze komen.Joe Jackson (karakter)EngelsAls je wilt dat iets goed gedaan wordt, doe het dan zelf.Charles Guillaume EtienneFransAls je wilt dat er iets gezegd wordt, vraag het dan aan een man; als je iets gedaan wilt hebben, vraag het dan aan een vrouw.Margaretha ThatcherEngelsIk zal terug komen.Terminator (karakter)EngelsIk ga hem een ​​aanbod doen dat hij niet kan weigeren.Vito Corleone (karakter)EngelsIk heb het gevoel dat we niet meer in Kansas zijn.Dorothy (karakter)EngelsHoud je vrienden dichtbij, maar je vijanden dichterbij.Michael Corleone (karakter)EngelsKennis is macht.Sir Francis BaconLatijnsHet leven is als een doos chocolaatjes. Je weet nooit wat je gaat krijgen.Forrest Gump (karakter)EngelsHet leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.Albert EinsteinEngelsMoge de Force bij je zijn.Star Wars (veel personages)EngelsNiemand kan je een minderwaardig gevoel geven zonder jouw toestemming.Eleanor RooseveltEngelsNiet iedereen die dwaalt, is verloren.J.R.R. TolkeinEngelsNiets is zeker behalve overlijden en belastingen.Benjamin FranklinEngelsAfscheid nemen is zo'n zoet verdrietWilliam ShakespeareEngelsMacht corrumpeert; absolute macht corrumpeert absoluut.John Dalberg-ActonEngelsSpreek zacht en draag een grote stokTheodore RooseveltEngelsDat is een kleine stap voor een man, een grote sprong voor de mensheid.Neil AmstrongEngelsDe liefde voor geld is de wortel van alle kwaad.de BijbelGrieksHet enige waar we bang voor hoeven te zijn, is de angst zelf.Franklin D.RooseveltEngelsDe waarheid zal je bevrijden.de BijbelGrieksEr is geen plaats zoals thuis.Dorothy (karakter)EngelsDrie kunnen een geheim bewaren, als er twee dood zijn.Benjamin FranklinEngelsHet is beter te hebben liefgehad en verloren dan nooit liefgehad te hebben.Alfred Lord TennysonEngelsZijn of niet zijn, dat is de vraag.William ShakespeareEngelsVergissen is menselijk; vergeven, goddelijk.Alexander pausEngelsWees trouw aan jezelf.William ShakespeareEngelsTwee wegen scheidden in een bos, en ik, ik nam de minder bereisde, en dat heeft het verschil gemaakt.Robert VorstEngelsVerenigd staan ​​we sterk, verdeeld gaan we de Ondergang tegemoet.AesopGrieksWat ons niet doodt, maakt ons sterker.Friedrich NietzscheDuitsWat we hier hebben is een gebrek aan communicatie. Sommige mannen kun je gewoon niet bereiken.Kapitein (karakter)EngelsWat je ook bent, wees een goeie.Abraham LincolnEngelsJe kunt alle mensen soms voor de gek houden, en sommige mensen de hele tijd, maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden.Abraham LincolnEngelsJij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien.Mahatma GandhiEngelsHeb je het tegen mij?Bickle (karakter)Engels
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 02/10/2023

Views: 5695

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.