Geld en financiën: voorbeelden van vraag en aanbod (2023)

"); window.ramp.que.push(function () { window.ramp.addTag("pwMobiMedRectAtf"); })} }else{document.write("

");}

Geld en Financiën

Vraag en aanbod is een van de basisprincipes van de economie en de vrije markt. De hoeveelheid aanbod van een product in combinatie met de vraag naar een product bepaalt de prijs.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe vraag en aanbod werkt.

Voorbeeld #1: de prijs van sinaasappelen

(Video) Economie in 5 minuten; Vraag en aanbod uitleg [EXAMENTRAINING]

In dit geval gaan we kijken hoe een verandering in het aanbod van sinaasappelen de prijs verandert. De vraag naar sinaasappelen zal hetzelfde blijven. De vraagcurve verandert niet.

In het eerste jaar is het weer perfect voor sinaasappelen. Sinaasappelboeren hebben een recordoogst. Dit vergroot de aanvoer van sinaasappelen. Omdat er zoveel meer sinaasappelen op de markt zijn, verlagen de boeren de prijs van sinaasappelen om ze allemaal te kunnen verkopen.

Geld en financiën: voorbeelden van vraag en aanbod (1)
Grafiek met de aanbodverschuiving naar rechts.
Hierdoor daalt de prijs.

In het tweede jaar is er een vreselijke droogte. De hoeveelheid geproduceerde sinaasappelen wordt drastisch verminderd. Omdat de vraag gelijk blijft, maar er minder sinaasappelen te verkopen zijn, verhogen boeren de prijs van de sinaasappelen.

Geld en financiën: voorbeelden van vraag en aanbod (2)
Grafiek met de aanbodverschuiving naar links.
Hierdoor stijgt de prijs.


Voorbeeld #2: designerjeans

(Video) LWEO: vraag en aanbod H1 + H2

In dit geval zullen we bekijken hoe een verandering in de vraag de prijs van designerjeans kan veranderen.

Toen een nieuwe stijl designerjeans werd geïntroduceerd, waren ze het toppunt van mode en erg populair. Iedereen wilde wel een paar van deze jeans hebben. De ontwerper bestelde meer jeans, maar had nog een beperkt aantal te verkopen. Met een zo grote vraag kon de ontwerper een zeer hoge prijs vragen voor de spijkerbroek.

Geld en financiën: voorbeelden van vraag en aanbod (3)
Grafiek die laat zien dat de vraag toeneemt terwijl het aanbod gelijk blijft.

Een jaar later veranderde de situatie echter. Mensen werden de jeans beu en ze waren niet langer populair. De vraag naar de designerjeans daalde. De enige manier waarop de ontwerper iets kon verkopen, was via kortingsrekken. De prijs daalde aanzienlijk.

Geld en financiën: voorbeelden van vraag en aanbod (4)
Grafiek waarin de vraag afneemt waardoor de prijs daalt.


Voorbeeld #3: de juiste prijs vinden

(Video) Examen economie - Vraag en aanbod

Stel, je hebt een nieuw product uitgevonden. Het kost $ 10 om het product te maken. Voor hoeveel zou je het product verkopen? Nou, het zou meer dan $ 10 moeten zijn om winst te maken, maar wat is de perfecte prijs? Je probeert eerst het product te verkopen voor €100, maar niemand koopt het. Dus je verlaagt de prijs naar $ 50 nu je er 100 verkoopt. Als je de prijs weer verlaagt naar $ 25, verkoop je er 1000. Dit is geweldig! Wanneer u de prijs verlaagt naar $ 12, verkoopt u 5.000.

Wat is van de bovenstaande opties de beste prijs voor uw product?

$ 50: voor $ 50 verdient u $ 40 aan elk artikel. Als je 100 items verkoopt, verdien je $ 4000.

$ 25: voor $ 25 verdient u $ 15 aan elk item. Als je 1000 items verkoopt, verdien je $ 15.000.

$ 12: voor $ 12 verdient u $ 2 aan elk item. Als je 5000 items verkoopt, verdien je $ 10.000.

De beste prijs is $ 25. Voor $ 25 maakt u de meeste winst.

(Video) Vraag, aanbod, arceren van het surplus - Economie voor havo - Vragers & Aanbieders

Andere voorbeelden

Als er maar één pizzeria in een stad zou zijn en er zou een nieuwe pizzeria worden geopend, zou de vraag naar pizza van het eerste restaurant dalen.

De prijs van benzine verandert vaak het hele jaar door met de vraag. Naarmate mensen meer rijden in de zomer, stijgen de benzineprijzen meestal.

Als een groot bedrijf een kleine stad verlaat, zullen veel mensen zonder werk komen te zitten of moeten verhuizen. Dit kan de vraag naar woningen verminderen, waardoor de huizenprijzen dalen.

Meer informatie over geld en financiën:

Persoonlijke financiën

Budgettering
Een cheque invullen
Een chequeboek beheren
Hoe te besparen
Kredietkaarten
Hoe een hypotheek werkt
Investeren
Hoe rente werkt
Basisprincipes van verzekeringen
Identiteitsdiefstal

Over geld

Geschiedenis van geld
Hoe munten worden gemaakt
Hoe papiergeld wordt gemaakt
Vals geld
Valuta van de Verenigde Staten
Wereld Valuta's

Geld wiskunde

Geld tellen
Verandering doorvoeren
Basis geld wiskunde
Geld Word Problemen: optellen en aftrekken
Problemen met geldwoorden: vermenigvuldigen en optellen
Problemen met geldwoorden: rente en percentage

Economie

Economie
Hoe banken werken
Hoe de beurs werkt
Vraag en aanbod
Voorbeelden van vraag en aanbod
Economische Cyclus
Kapitalisme
communisme
Adam Smith
Hoe belastingen werken
Woordenlijst en termen


Opmerking: deze informatie mag niet worden gebruikt voor individueel juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. U dient altijd contact op te nemen met een professionele financiële of belastingadviseur voordat u financiële beslissingen neemt.

(Video) LWEO: vraag en aanbod H3

Terug naarGeld en Financiën

FAQs

Wat is vraag en aanbod? ›

De gevraagde hoeveelheid van een produkt is de hoeveelheid die de mensen bereid zijn te kopen tegen een bepaalde prijs; het verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid staat bekend als de vraagratio. Het aanbod geeft aan hoeveel de markt kan bieden.

Wat beïnvloedt vraag en aanbod? ›

Als de prijs van een product hoog is, zal de gevraagde hoeveelheid laag zijn. Andersom zal de gevraagde hoeveelheid bij een lage prijs hoog zijn. De aanbodlijn loopt stijgend. Als de prijs van een product hoog is, is het voor producenten aantrekkelijker om meer van dat product te verkopen.

Welke factoren bepalen de vraag naar een product? ›

Deze vraag naar goederen en diensten wordt niet alleen bepaald door de behoeftebevrediging, ook de prijs speelt een belangrijke rol. Daarbij geldt de wet van de vraag : hoe hoger de prijs, hoe kleiner de gevraagde hoeveelheid. Dat betekent ook: hoe lager de prijs, hoe hoger de gevraagde hoeveelheid.

Wat gebeurt er met de prijs als de vraag daalt? ›

Als de prijs van een product verandert, verandert de vraaglijn niet. Er vindt dan een verschuiving plaats over (langs) de vraaglijn. Er is daarbij sprake van een negatief verband. Als de prijs stijgt, daalt de vraag en als de prijs daalt, stijgt de vraag.

Hoe meer vraag hoe meer aanbod? ›

Wet van vraag en aanbod economie

Dit zijn “tegengestelde krachten” die de prijs en de hoeveelheid van een product moeten bepalen. Als het aanbod groter is dan de vraag, zullen de prijzen dalen, terwijl als de vraag groot is ten opzichte van het aanbod, de prijzen zullen stijgen.

Waarom vraag en aanbod? ›

Vraag en aanbod bepalen uiteindelijk de prijs van merkloze spijkerbroeken. Zolang vraag en aanbod niet aan elkaar gelijk zijn, zal de prijs van het product veranderen. Als de gevraagde hoeveelheid groter is dan de aangeboden hoeveelheid dan zal de prijs van het product stijgen.

Wat is geaggregeerde vraag en aanbod? ›

De vraagzijde van de economie, beschreven met de IS-MB-grafieken, bepaalt de omvang van de bestedingen op korte termijn. De aanbodzijde van de economie, beschreven met de GA-lijn, bepaalt de omvang van de productie. Die GA-lijn beschrijft de omvang van de productie in relatie tot de inflatie.

Van wie komt het aanbod? ›

Het aanbod op de arbeidsmarkt komt van de beroepsbevolking: zij bieden namelijk hun arbeid aan.

Waar bestaat de effectieve vraag uit? ›

De effectieve vraag (EV) bestaat uit consumptie door gezinnen (C), investeringen van bedrijven (I), overheidsbestedingen (O) en export (E) minus import (M) (import wordt besteed in het buitenland en leidt tot minder binnenlandse effectieve vraag).

Wat is de potentiele vraag? ›

De potentiële vraag is de maximale vraag naar een product of dienst die de gehele doelgroep kan hebben, minus de actuele vraag. Een goed voorbeeld hiervan is het totaal aantal huishoudens minus de het aantal gekochte magnetrons door huishoudens in een bepaalde periode.

Hoe bepaal je de vraag? ›

Wanneer je de vraaglijn gaat tekenen schrijf je de hoeveelheid op de horizontale as en de prijs op de verticale as. De eerste stap is P gelijk stellen aan 0. Dan weet je dus hoeveel vraag er is als het product €0 zou zijn.

Wat als de vraag elastisch is? ›

Elastisch en inelastisch

Wanneer een prijsverandering leidt tot een verandering in de gevraagde hoeveelheid die relatief sterker is dan de prijsverandering, dan is de vraag naar dat product elastisch. Als de prijs verandert, verandert de gevraagde hoeveelheid dus met meer.

Hoe hebben vraag en aanbod invloed op prijzen? ›

De vraag naar en het aanbod van economische goederen bepalen ceteris paribus de prijs die ervoor wordt gevraagd. Bij een toenemende vraag en minder aanbod zal het over het algemeen zo zijn dat de prijs stijgt. Andersom zal bij een dalende vraag en een toenemend aanbod de prijs afnemen.

Welke producten zijn inelastisch? ›

Bij een prijsstijging zullen er wel iets minder mensen zijn die het product kopen, maar dit effect is niet zo sterk. De vraag is dan relatief inelastisch . Voorbeelden van producten die vaak in deze categorie zitten zijn basisproducten die wel enigszins te vervangen zijn zoals frisdrank en vlees.

Hoe heet de situatie waarin er weinig vraag is en de prijzen laag zijn? ›

Als de conjunctuur in een land stijgt, wil dat zeggen dat de geaggregeerde vraag stijgt. In een hoogconjunctuur worden er dus veel producten gevraagd. Bij een laagconjunctuur is dit andersom: dan is de geaggregeerde vraag laag.

Wat wordt er bedoeld met aanbod? ›

Aanbod is de hoeveelheid goederen en diensten die worden aangeboden op een markt bij verschillende prijzen. Voorbeelden van markten zijn de supermarkt, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de aandelenmarkt. Aanbod betekent iets anders dan de aangeboden hoeveelheid.

Wat een aanbod? ›

Een aanbod is een voorstel tot het sluiten van een. » Meer over overeenkomst overeenkomst, gericht tot één of meer bepaalde personen. Het voorstel dient voldoende bepaald te zijn en de wil van de aanbieder om in geval van aanvaarding hieraan gebonden te zijn moet hieruit blijken.

Wat is de betekenis van vraag? ›

Een vraag is een zin die bedoeld is om informatie in te winnen, een verzoek te uiten of tot denken aan te zetten. In veel landen wordt zo'n zin op schrift beëindigd met een speciaal teken dat in het Nederlands "vraagteken" wordt genoemd.

Videos

1. Lweo: Vraag & Aanbod H3 'Productie van een spijkerbroek'
(Economie Polshoogte - P Pols lesbrieven LWEO)
2. LWEO vraag & aanbod Hoofdstuk 4
(Economie met Jos)
3. LWEO: Vraag & aanbod Hoofdstuk 5
(Economie met Jos)
4. LWEO vraag en aanbod: Hoofdstuk 6
(Economie met Jos)
5. VRAAG EN AANBOD | VWO 4/5/6 | HOOFDSTUK 2
(M. Feddahi)
6. Lweo: Vraag & Aanbod H1 'Markten'
(Economie Polshoogte - P Pols lesbrieven LWEO)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5683

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.