Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (2023)

Hoeveel verdient een persoon die werkt als correctionele officier in Oeganda?


Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (1)

Gemiddeld maandsalaris

1.430.000 UGX

( 17.100.000UGXjaarlijks)


LAAG
656.000
UGX
GEMIDDELD
1.430.000
UGX
HOOG
2.270.000
UGX

Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

Alle salaris- en compensatiecijfers die hier worden weergegeven, zijn brutosalariscijfers, dat wil zeggen het salaris vóór belastingaftrek. Omdat belastingen per sector en locatie kunnen verschillen, is het moeilijk om voor elke loopbaan het nettoloon na belastingen nauwkeurig te berekenen.

Een persoon die werkt alsCorrectionele OfficierinOegandaverdient meestal rond1.430.000 UGX. De salarissen variëren van656.000 UGX(laagste) naar2.270.000 UGX(hoogste).


Salarisafwijking

Dit is het gemiddelde salaris inclusief huisvesting, vervoer en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarissen van de correctionele officier in Oeganda variëren drastisch op basis van ervaring, vaardigheden, geslacht of locatie. Hieronder vindt u een gedetailleerde uitsplitsing op basis van veel verschillende criteria.

Correctional Officer Salarisschaal en salarissen in Oeganda

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (2)

Salarisstructuur en salarisschaalvergelijking

5%mensen verdienen
1.350.000 UGX of meer

10%mensen verdienen
1.180.000 tot 1.350.000 UGX

20%mensen verdienen
816.000 UGX of minder

65%mensen verdienen
816.000 tot 1.180.000 UGX

(Video) 10 Best paying Jobs in Uganda

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (3)

Minimumloon
656.000
UGX

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (4)

Mediaan
1.360.000
UGX

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (5)

Maximaal
2.270.000
UGX

Mediaan Salaris, maximum- en minimumloon, minimumloon, startsalaris en de salarisschaal

Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

 • Salarisbereik, minimumloon en startsalaris

  Salaris voor de functieCorrectionele OfficierinOegandavariëren van656.000 UGX(startsalaris) t/m2.270.000 UGX(maximaal salaris). Opgemerkt moet worden dat het gegeven cijfer niet de iswettelijk verplicht minimumloon;het vertegenwoordigt eerder het laagste cijfer dat is gerapporteerd in een salarisenquête waaraan duizenden deelnemers en professionals uit alle regio's van het land deelnamen.

 • Gemiddeld salaris

  Met een gemiddeld salaris van1.360.000 UGX, de helft van de professionals die werken alsCorrectionele Officierin Oeganda verdient minder dan dit bedrag, en de andere helft verdient meer. Het mediane salaris geeft de middelste waarde van de salarissen aan. Idealiter zou u willen behoren tot de groep die meer verdient dan het mediane salaris, aan de rechterkant van de salarisverdelingsgrafiek.

 • Percentielen en salarisschaal

  De mediaan is nauw verbonden met twee andere waarden die bekend staan ​​als het 25e en 75e percentiel. Door de salarisverdelingstabel te bekijken, kan worden vastgesteld dat 25% van de professionals die werkzaam zijn als correctionele officier in Oeganda minder dan 1.100.000 UGX verdienen, terwijl 75% meer verdient. Evenzo laat de grafiek zien dat 75% minder dan 1.570.000 UGX verdient, terwijl 25% meer verdient.

 • Salarisschaalstructuur

  Om een ​​beter inzicht te krijgen in de verwachte salarissen, hebben we de veel voorkomende salarissen ingedeeld in verschillende rangen. Deze benadering geeft een nauwkeuriger beeld van de salarisverdeling voor de functiebenaming Correctional Officer in Oeganda in vergelijking met het eenvoudig berekenen van het gemiddelde. De meerderheid van de gerapporteerde salarissen, ongeveer 65%, valt binnen het bereik van 816.000 UGX tot 1.180.000 UGX. Ongeveer 20% van de salarissen ligt onder de grens van 816.000 UGX, terwijl 10% binnen het bereik van 1.180.000 UGX tot 1.350.000 UGX valt. Slechts 5% van de individuen heeft een salaris van meer dan 1.350.000 UGX.

Salarisvergelijking op basis van jarenlange ervaring / correctionele officier / Oeganda

Welke invloed hebben ervaring en leeftijd op het loon?

0 - 2 jaar

744.000 UGX

25 jaar+34%

994.000 UGX

5 - 10 jaar+48%

1.470.000 UGX

10 - 15 jaar+22%

1.790.000 UGX

15 - 20 jaar+9%

1.950.000 UGX

20+ jaar+8%

2.110.000 UGX

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (6)

Het ervaringsniveau is de belangrijkste factor bij het bepalen van het salaris. Uiteraard geldt: hoe meer jaren ervaring, hoe hoger het loon. We hebben de salarissen uitgesplitst naar ervaringsniveau voor mensen die als correctionele officier werken en dit is wat we hebben gevonden.


Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

Werknemers met minder dan twee jaar ervaring verdienen ongeveer 744.000 UGX.

Terwijl iemand met een ervaringsniveau tussen twee en vijf jaar naar verwachting 994.000 UGX zal verdienen, 34% meer dan iemand met minder dan twee jaar ervaring.

In de toekomst levert een ervaringsniveau tussen vijf en tien jaar een salaris op van 1.470.000 UGX, 48% meer dan iemand met twee tot vijf jaar ervaring.

Bovendien krijgen professionals met een expertise van tussen de tien en vijftien jaar een salaris gelijk aan 1.790.000 UGX, 22% meer dan iemand met vijf tot tien jaar ervaring.

Ligt het ervaringsniveau tussen de vijftien en twintig jaar, dan is het verwachte loon 1.950.000 UGX, 9% meer dan iemand met tien tot vijftien jaar ervaring.

Ten slotte krijgen werknemers met meer dan twintig jaar professionele ervaring een salaris van 2.110.000 UGX, 8% meer dan mensen met vijftien tot twintig jaar ervaring.

Gemiddeld verdubbelt het salaris van een persoon zijn startsalaris tegen de tijd dat hij de grens van 10 jaar* ervaring overschrijdt.

* Gebaseerd op de gemiddelde verandering in salaris in de tijd. Salarisvariaties verschillen van persoon tot persoon.


Typische salarisvoortgang voor de meeste carrières

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (7)

Salarisvergelijking per opleiding / gevangenisbewaarder / Oeganda

Welke invloed hebben opleidingsniveaus op salarissen?

Hieronder wordt het gemiddelde salarisverschil weergegeven tussen verschillende opleidingsniveaus van professionals die werkzaam zijn als Correctional Officer.

Middelbare school

865.000 UGX

Certificaat of diploma+93%

1.670.000 UGX

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

(Video) Understand uganda government salary structure

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (8)

We weten allemaal dat hoger onderwijs gelijk staat aan een hoger salaris, maar hoeveel meer geld kan een diploma toevoegen aan uw inkomen? Voor de functie Correctional Officer hebben we de salarissen uitgesplitst naar opleidingsniveau om een ​​vergelijking te kunnen maken.


Niveau 1: middelbare school

Medewerkers op dit opleidingsniveau hebben een gemiddeld salaris van 865.000 UGX.


Niveau 2: Certificaat of Diploma

Op dit niveau wordt het gemiddelde salaris 1.670.000 UGX, 93% meer dan het vorige niveau.

Typisch salarisverschil per opleiding voor de meeste carrières

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (9)

Salaris- en compensatievergelijking per geslacht / correctionele officier / Oeganda

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (10)

Hoewel geslacht geen effect zou moeten hebben op de beloning, is dat in werkelijkheid wel het geval. Dus wie krijgt meer betaald: mannen of vrouwen? Voor de mensen die als Correctional Officer in Oeganda werken, is het gemiddelde verschil tussen het salaris van mannelijke en vrouwelijke werknemers 17%.

Mannelijk

1.540.000 UGX

Vrouwelijk-15%

1.310.000 UGX

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde


Salarisvergelijking per geslacht in Oeganda voor alle carrières

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (11)

43 Carrières die vrouwen meer betalen dan mannen! Controleer de lijst

Gemiddeld jaarlijks salarisverhogingspercentage / correctionele officier / Oeganda

Hoeveel bedragen de jaarlijkse salarisverhogingen in Oeganda voor personen die als correctionele officier werken? Hoe vaak krijgen werknemers salarisverhogingen?

Personen die als correctionele officier in Oeganda werken, zullen waarschijnlijk elke 31 maanden een salarisverhoging van ongeveer 4% waarnemen. De landelijke gemiddelde jaarlijkse verhoging voor alle beroepen samen is 4% toegekend aan werknemers om de 29 maanden.

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (12)

De hier verstrekte cijfers zijn gemiddelden van getallen. Die cijfers moeten als algemene richtlijnen worden beschouwd. Salarisverhogingen variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van vele factoren, maar uw prestaties en bijdrage aan het succes van de organisatie blijven de belangrijkste factoren bij het bepalen hoeveel en hoe vaak u een loonsverhoging krijgt.

Oeganda / Alle beroepen

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (13)

De voorwaardeJaarlijkse salarisverhogingverwijst meestal naar de verhoging in een periode van 12 kalendermaanden, maar omdat het zelden voorkomt dat mensen hun salaris precies na een jaar herzien, is het zinvoller om de frequentie en het tempo op het moment van de verhoging te kennen.

Hoe berekent u het salarisverhogingspercentage?

De jaarlijkse salarisverhoging in een kalenderjaar (12 maanden) kan eenvoudig als volgt worden berekend: Jaarlijkse salarisverhoging = Stijgingspercentage x 12 / Stijgingsfrequentie

De gemiddelde salarisstijging in één jaar (12 maanden) in Oeganda is 2%.

Wereldwijde salarisverhogingen: alle landen en alle banen

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (14)


Salarispakketten en regelingen

Niet alle compensatieverhogingen worden direct weerspiegeld in het salaris. Sommige bedrijven bieden opgewaardeerde pakketten aan hun personeel in plaats van contant geld. De hier weergegeven cijfers hebben alleen betrekking op directe verhogingen van het basissalaris.

Bonus- en incentivetarieven / correctionele officier / Oeganda

Hoeveel en hoe vaak worden bonussen toegekend?Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (15)

85% van de ondervraagde medewerkers meldde dat ze in het voorgaande jaar geen bonussen of incentives hebben ontvangen, terwijl 15% zei dat ze ten minste één vorm van geldelijke bonus hebben ontvangen.

Degenen die bonussen kregen, rapporteerden percentages variërend van 0% tot 4% van hun jaarsalaris.

Bonus ontvangen

15%

Geen bonus

85%

Soorten bonussen die worden overwogen

Op individuele prestaties gebaseerde bonussen

De meest standaard vorm van bonus, waarbij de werknemer wordt toegekend op basis van zijn uitzonderlijke prestaties.

Bedrijfsprestatiebonussen

Af en toe vieren sommige bedrijven graag oververdiensten en winsten met hun personeel collectief in de vorm van bonussen die aan iedereen worden toegekend. Het bedrag van de bonus zal waarschijnlijk van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van hun rol binnen de organisatie.

Op doelen gebaseerde bonussen

Toegekend bij het bereiken van een belangrijk doel of mijlpaal.

Vakantie / eindejaarsbonussen

Dit soort bonussen worden zonder reden gegeven en lijken meestal op een waarderingsfiche.

Bonussen zijn geen commissies!

Mensen verwarren bonussen vaak met commissies. Een commissie is een vooraf vastgesteld tarief waartegen iemand wordt betaald voor verkochte artikelen of voltooide deals, terwijl een bonus in de meeste gevallen willekeurig en ongepland is.

(Video) Excellent salary, benefits and advancement opportunities as a Correctional Officer

Wat maakt een functie een goede bonus en een hoog salaris waard?

De twee belangrijkste soorten banen

InkomstengeneratorenBijrollen

Medewerkers die direct betrokken zijn bij het genereren van omzet of winst voor de organisatie. Hun vakgebied komt meestal overeen met het type bedrijf.

Medewerkers die het werk van omzetgeneratoren ondersteunen en faciliteren. Hun expertise is meestal anders dan die van de kernactiviteiten.

Voorbeeld:
Een grafisch ontwerper die werkt voor een grafisch ontwerpbureau.

Voorbeeld:
Een grafisch ontwerper op de marketingafdeling van een ziekenhuis.

Inkomstengeneratoren krijgen meestal meer en hogere bonussen, hogere salarissen en frequentere salarisverhogingen. De reden is vrij eenvoudig: het is gemakkelijker om uw waarde voor het bedrijf in geld uit te drukken wanneer u deelneemt aan het genereren van inkomsten.

Probeer voor bedrijven te werken waar uw vaardigheden inkomsten kunnen genereren. We kunnen niet allemaal inkomsten genereren en dat is prima.

Bonusvergelijking per anciënniteitsniveau

Topmanagementpersoneel en senior medewerkers vertonen natuurlijk hogere bonuspercentages en -frequenties dan junioren. Dit is zeer voorspelbaar vanwege de inherente verantwoordelijkheden om hoger in de hiërarchie te staan. Mensen in topposities kunnen gemakkelijk dubbele of driedubbele bonuspercentages krijgen dan werknemers lager in de piramide.

Salaristrend en prognose / correctionele officier / Oeganda

Hoe veranderen de salarissen in de loop van de tijd? Hieronder vindt u een grafiek met het gemiddelde salaris van de afgelopen jaren.

Gemiddeld Salaris 2019

1.230.000 UGX

Gemiddeld Salaris 2020+4%

1.280.000 UGX

Gemiddeld Salaris 2021+4%

1.330.000 UGX

Gemiddeld Salaris 2022+4%

1.370.000 UGX

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Salarissen voor personen die als correctionele officier in Oeganda werken, stijgen in het jaar 2023 op basis van recent ingediende salarissen en rapporten. De trend suggereert een langzame maar continue loonstijging in 2024 en de jaren daarna. Deze aantallen kunnen per bedrijfstak verschillen.

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (16)

Gemiddeld uurloon / correctionele officier / Oeganda

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (17) 8.220UGXper uur

Het gemiddelde uurloon (loon per uur) voor personen die als correctionele officier in Oeganda werken, is 8.220 UGX. Dit is het tarief dat ze voor elk gewerkt uur krijgen.

Uurloon = Jaarsalaris / ( 52 x 5 x 8 )


Over het uurloon

Het uurloon is het salaris dat wordt betaald in één gewerkt uur. Gewoonlijk worden banen ingedeeld in twee categorieën: banen in loondienst en banen op uurbasis. Betaalde banen betalen een vast bedrag, ongeacht de gewerkte uren. Uurwerk betaalt per gewerkt uur. Om salaris om te rekenen naar uurloon wordt bovenstaande formule gebruikt (uitgaande van 5 werkdagen in een week en 8 werkuren per dag wat voor de meeste banen de norm is). Afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week en de jaarlijkse vakantiebijslag kan de berekening van het uurloon iets afwijken. Bovenstaande cijfers zijn goede benaderingen en worden als standaard beschouwd. Een groot verschil tussen werknemers in loondienst en werknemers die per uur worden betaald, is dat ze in aanmerking komen voor overuren. Werknemers in loondienst zijn meestal vrijgesteld van overwerk, in tegenstelling tot personeel dat per uur wordt betaald.

Wat is het minimum uurloon?

Het minimumloon per uur voor mensen die werken als correctionele officier in Oeganda is 3.780 UGX. Dit is het minimum volgens de verzamelde gegevens in de salarisenquête en niet het wettelijk verplichte minimum uurtarief.

Correctionele officier versus andere banen

1.430.000 UGX

2.140.000 UGX

2.630.000 UGX

Gemiddeld salaris
Correctionele Officier

Gemiddeld salaris
Wetshandhaving / Beveiliging / Brandweer

Gemiddeld salaris
Alle banen

Gemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (18)

Top 10 bestbetaalde carrières in OegandaBekijk de volledige lijst

Salarisvergelijking met soortgelijke banen

FunctietitelGemiddeld salaris
Accreditatie Coördinator2.150.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (20)+51%
Accreditatie Manager3.120.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (21)+120%
Voorstander2.050.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (22)+44%
Gewapende veiligheidsagent1.970.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (23)+38%
Gedrags analist2.710.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (24)+90%
Op het lichaam gedragen cameratechnicus1.630.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (25)+14%
Onderzoeker van de civiele toetsingscommissie2.130.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (26)+49%
Compagnie bewaker912.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (27)-36%
Beheerder van de controlekamer819.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (28)-43%
Correctionele Officier1.430.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (29)+0%
Reconstructionist van plaats delict2.420.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (30)+70%
Crimineel onderzoeker2.850.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (31)+100%
Crisisonderhandelaar2.540.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (32)+78%
Onderzoeker cyberpesten2.300.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (33)+61%
Digitaal Forensisch Analist2.600.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (34)+82%
E-misdaadonderzoeker2.840.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (35)+99%
Facilitaire monitor1.600.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (36)+12%
Brandweercommandant2.790.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (37)+96%
Brandweerman1.400.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (38)-2%
Opleidingsspecialist brandweer2.470.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (39)+73%
Brandblustechnicus900.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (40)-37%
Brandweerman1.560.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (41)+9%
Brand inspecteur2.600.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (42)+82%
Brand Onderzoeker2.660.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (43)+87%
Ingenieur Brandpreventie2.460.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (44)+73%
Brandpreventie ambtenaar1.940.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (45)+36%
Specialist brandbeveiliging2.370.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (46)+66%
Forensisch artiest1.720.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (47)+21%
Forensisch Entomoloog1.900.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (48)+33%
Forensisch onderzoeker2.500.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (49)+75%
Forensisch Wetenschappelijk Technicus2.660.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (50)+87%
Fraude- en forensisch specialist2.920.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (51)+100%
Fraude Examinator3.080.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (52)+120%
Subsidie ​​specialist3.490.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (53)+140%
Haat misdaadonderzoeker2.070.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (54)+45%
Rechercheur mensenhandel2.340.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (55)+64%
Onderzoeker identiteitsdiefstal2.200.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (56)+54%
Medewerker Intellectueel Eigendom2.410.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (57)+69%
Onderzoeksspecialist inlichtingen4.100.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (58)+190%
Onderzoeker2.830.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (59)+99%
Gevangenis officier1.230.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (60)-14%
Jeugdreclasseringsambtenaar2.000.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (61)+40%
Medewerker Jeugdzorg2.050.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (62)+44%
Licentie- en vergunningspecialist2.500.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (63)+75%
Slotenmaker836.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (64)-41%
Open Source Intelligence-analist2.680.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (65)+88%
Reclasseringsambtenaar1.400.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (66)-2%
Kapitein van politie3.400.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (67)+140%
Communicatiemedewerker politie2.050.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (68)+44%
Politie agent1.520.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (69)+7%
Politiepatrouille Officier1.400.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (70)-2%
Maatschappelijk werker politie1.560.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (71)+9%
Voorspellende analist2.130.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (72)+49%
Gevangenisbewaker1.200.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (73)-16%
Ambtenaar Gevangenisbewaring988.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (74)-31%
Privédetective / rechercheur2.800.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (75)+96%
Probleemgerichte politiespecialist2.240.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (76)+57%
Middelbare schoolmedewerker1.360.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (77)-5%
Beveiligingsadviseur2.870.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (78)+100%
Bewaker760.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (79)-47%
Specialist in beveiligingsbeheer4.100.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (80)+190%
Beveiligingsmanager3.900.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (81)+170%
Beveiligingsbeambte940.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (82)-34%
Beveiliger2.180.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (83)+53%
Installateur beveiligingssystemen2.060.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (84)+45%
Beveiligingstechnicus943.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (85)-34%
Onderzoeker sociale media2.300.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (86)+61%
Surveillant1.150.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (87)-19%
Tactisch analist2.390.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (88)+68%
Onderzoeker van technologische misdaad2.620.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (89)+84%
Verkeersleider1.520.000 UGXGemiddeld salaris van correctionele officier in Oeganda 2023 - De complete gids (90)+7%

U verdient een salarisverhoging, maar u weet niet hoe u dit moet vragen.Bekijk onze 25 voorbeelden van salarisverhogingen Vraag e-mailsOntvang uw salarisverhoging

Salarisvergelijking per stad

StadGemiddeld salaris
Kampala1.580.000 UGX
21 goedbetaalde banen waarvoor geen hbo-opleiding vereist is! Controleer de lijst

Salarisvergelijking tussen overheid en particuliere sector

Waar kun je meer betaald krijgen, werken in een privébedrijf of de overheid? Het verschil tussen de salarissen in de publieke of overheidssector en de salarissen in de particuliere sector in Oeganda is gemiddeld 25% voor alle loopbaangebieden.

Privesector

2.340.000 UGX

Publieke sector+25%

2.920.000 UGX

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Salarisstatistieken en berekeningsgids

Wat wordt beschouwd als een goed en marktconform salaris voor de functie Correctional Officer in Oeganda?

Een goede en concurrerende vergoeding zou ergens tussen de 1.360.000 UGX en 1.570.000 UGX liggen. Dit is een zeer ruwe schatting. Ervaring en opleiding spelen een zeer grote rol in de uiteindelijke verdiensten.

Bruto Salaris (vóór belastingen) en Netto Salaris (na belastingen)

Alle salaris- en compensatiecijfers die hier worden weergegeven, zijn brutosalariscijfers, dat wil zeggen het salaris vóór belastingaftrek. Omdat belastingen per sector en locatie kunnen verschillen, is het moeilijk om voor elke loopbaan het nettoloon na belastingen nauwkeurig te berekenen.

Basis / basissalaris

Het basissalaris voor een loopbaan als Correctional Officer in Oeganda varieert van 656.000 UGX tot 1.100.000 UGX. Het basissalaris is afhankelijk van vele factoren, waaronder ervaring en opleiding. Het is niet eenvoudig om met heel weinig informatie een cijfer te geven, dus neem dit bereik met een korreltje zout.


Wat is het verschil tussen het mediaan en het gemiddelde salaris?

Beide zijn indicatoren. Als je salaris hoger is dan zowel het gemiddelde als de mediaan, dan ben je goed bezig. Als je salaris lager is dan beide, dan verdienen veel mensen meer dan jij en is er genoeg ruimte voor verbetering. Als uw loon tussen het gemiddelde en de mediaan ligt, kan het een beetje ingewikkeld zijn. We schreven een gids om alles uit te leggen over de verschillende scenario's.Zo vergelijk je je salaris

Alle banen»Wetshandhaving / Beveiliging / Brandweer»Correctionele Officier

Blader door salarissenSalarisverhogingsbrievenBest betaalde banen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 27/09/2023

Views: 6024

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.