Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (2023)

Hoeveel verdient een persoon die werkt als Prisoner Custody Officer in Kenia?


Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (1)

Gemiddeld maandsalaris

60.400 WHO

(725.000WHOjaarlijks)


LAAG
31.400
WHO
GEMIDDELD
60.400
WHO
HOOG
92.400
WHO

Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

Alle salaris- en compensatiecijfers die hier worden weergegeven, zijn brutosalariscijfers, dat wil zeggen het salaris vóór belastingaftrek. Omdat belastingen per sector en locatie kunnen verschillen, is het moeilijk om voor elke loopbaan het nettoloon na belastingen nauwkeurig te berekenen.

Een persoon die werkt alsAmbtenaar GevangenisbewaringinKeniaverdient meestal rond60.400 WGO. De salarissen variëren van31.400 WGO(laagste) naar92.400 WGO(hoogste).


Salarisafwijking

Dit is het gemiddelde salaris inclusief huisvesting, vervoer en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarissen van de Prisoner Custody Officer in Kenia variëren drastisch op basis van ervaring, vaardigheden, geslacht of locatie. Hieronder vindt u een gedetailleerde uitsplitsing op basis van veel verschillende criteria.

Salarisschaal en salarissen van gevangenbewaarders in Kenia

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (2)

Salarisstructuur en salarisschaalvergelijking

5%mensen verdienen
54.700 KES of meer

10%mensen verdienen
48.700 tot 54.700 KES

20%mensen verdienen
35.600 KES of minder

65%mensen verdienen
35.600 tot 48.700 KES

(Video) A section of civil servants protest deductions on salaries

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (3)

Minimumloon
31.400 WGO

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (4)

Mediaan
54.900 KES

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (5)

Maximaal
92.400 WGO

Mediaan Salaris, maximum- en minimumloon, minimumloon, startsalaris en de salarisschaal

Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

 • Salarisbereik, minimumloon en startsalaris

  Salaris voor de functieAmbtenaar GevangenisbewaringinKeniavariëren van31.400 WGO(startsalaris) t/m92.400 WGO(maximaal salaris). Opgemerkt moet worden dat het gegeven cijfer niet de iswettelijk verplicht minimumloon;het vertegenwoordigt eerder het laagste cijfer dat is gerapporteerd in een salarisenquête waaraan duizenden deelnemers en professionals uit alle regio's van het land deelnamen.

 • Gemiddeld salaris

  Met een gemiddeld salaris van54.900 KES, de helft van de professionals die werken alsAmbtenaar Gevangenisbewaringin Kenia verdient minder dan dit bedrag, en de andere helft verdient meer. Het mediane salaris geeft de middelste waarde van de salarissen aan. Idealiter zou u willen behoren tot de groep die meer verdient dan het mediane salaris, aan de rechterkant van de salarisverdelingsgrafiek.

 • Percentielen en salarisschaal

  De mediaan is nauw verbonden met twee andere waarden die bekend staan ​​als het 25e en 75e percentiel. Door de salarisverdelingstabel te bekijken, kan worden vastgesteld dat 25% van de professionals die werkzaam zijn als Prisoner Custody Officer in Kenia minder dan 45.600 KES verdienen, terwijl 75% meer verdient. Evenzo laat de grafiek zien dat 75% minder dan 62.400 KES verdient, terwijl 25% meer verdient.

 • Salarisschaalstructuur

  Om een ​​beter inzicht te krijgen in de verwachte salarissen, hebben we de veel voorkomende salarissen ingedeeld in verschillende rangen. Deze benadering geeft een nauwkeuriger beeld van de salarisverdeling voor de functiebenaming Prisoner Custody Officer in Kenia in vergelijking met het simpelweg berekenen van het gemiddelde. Het merendeel van de gerapporteerde salarissen, ongeveer 65%, valt binnen het bereik van 35.600 KES tot 48.700 KES. Ongeveer 20% van de salarissen ligt onder de grens van 35.600 KES, terwijl 10% binnen het bereik van 48.700 KES tot 54.700 KES valt. Slechts 5% van de individuen heeft een salaris van meer dan 54.700 KES.

Salarisvergelijking op basis van jarenlange ervaring / Prisoner Custody Officer / Kenia

Welke invloed hebben ervaring en leeftijd op het loon?

0 - 2 jaar

35.700 KES

25 jaar+34%

47.900 KES

5 - 10 jaar+30%

62.200 WGO

10 - 15 jaar+21%

75.400 WGO

15 - 20 jaar+9%

82.400 WIE

20+ jaar+5%

86.600 WIE

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (6)

Het ervaringsniveau is de belangrijkste factor bij het bepalen van het salaris. Uiteraard geldt: hoe meer jaren ervaring, hoe hoger het loon. We hebben de salarissen uitgesplitst naar ervaringsniveau voor mensen die werken als gevangenbewaarder en dit is wat we hebben gevonden.


Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

Werknemers met minder dan twee jaar ervaring verdienen ongeveer 35.700 KES.

Terwijl iemand met een ervaringsniveau tussen twee en vijf jaar naar verwachting 47.900 KES verdient, 34% meer dan iemand met minder dan twee jaar ervaring.

In de toekomst levert een ervaringsniveau tussen vijf en tien jaar een salaris op van 62.200 KES, 30% meer dan iemand met twee tot vijf jaar ervaring.

Bovendien krijgen professionals met een expertise van tussen de tien en vijftien jaar een salaris dat gelijk is aan 75.400 KES, 21% meer dan iemand met vijf tot tien jaar ervaring.

Ligt het ervaringsniveau tussen de vijftien en twintig jaar, dan is het verwachte loon 82.400 KES, 9% meer dan iemand met tien tot vijftien jaar ervaring.

Ten slotte krijgen werknemers met meer dan twintig jaar beroepservaring een salaris van 86.600 KES, 5% meer dan mensen met vijftien tot twintig jaar ervaring.

Gemiddeld verdubbelt het salaris van een persoon zijn startsalaris tegen de tijd dat hij de grens van 10 jaar* ervaring overschrijdt.

* Gebaseerd op de gemiddelde verandering in salaris in de tijd. Salarisvariaties verschillen van persoon tot persoon.


Typische salarisvoortgang voor de meeste carrières

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (7)

Salarisvergelijking per opleiding / gevangenbewaarder / Kenia

Welke invloed hebben opleidingsniveaus op salarissen?

Hieronder wordt het gemiddelde salarisverschil weergegeven tussen verschillende opleidingsniveaus van professionals die werkzaam zijn als gevangenbewaarder.

Middelbare school

44.800 KES

Certificaat of diploma+68%

75.400 WGO

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

(Video) NPS plans to recruit 5,000 police officers this financial year 2023/2024

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (8)

We weten allemaal dat hoger onderwijs gelijk staat aan een hoger salaris, maar hoeveel meer geld kan een diploma toevoegen aan uw inkomen? Om een ​​vergelijking te kunnen maken hebben we de salarissen uitgesplitst naar opleidingsniveau voor de functie Prisoner Custody Officer.


Niveau 1: middelbare school

Medewerkers op dit opleidingsniveau hebben een gemiddeld salaris van 44.800 KES.


Niveau 2: Certificaat of Diploma

Op dit niveau wordt het gemiddelde salaris 75.400 KES, 68% meer dan het vorige niveau.

Typisch salarisverschil per opleiding voor de meeste carrières

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (9)

Salaris- en compensatievergelijking per geslacht / gevangenbewaarder / Kenia

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (10)

Hoewel geslacht geen effect zou moeten hebben op de beloning, is dat in werkelijkheid wel het geval. Dus wie krijgt meer betaald: mannen of vrouwen? Voor de mensen die als Prisoner Custody Officer in Kenia werken, is het gemiddelde verschil tussen het salaris van mannelijke en vrouwelijke werknemers 10%.

Mannelijk

63.800 KES

Vrouwelijk-9%

58.100 WIE

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde


Salarisvergelijking per geslacht in Kenia voor alle carrières

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (11)

43 Carrières die vrouwen meer betalen dan mannen! Controleer de lijst

Gemiddeld jaarlijks salarisverhogingspercentage / Prisoner Custody Officer / Kenia

Hoeveel bedragen de jaarlijkse salarisverhogingen in Kenia voor personen die als Prisoner Custody Officer werken? Hoe vaak krijgen werknemers salarisverhogingen?

Personen die als Prisoner Custody Officer in Kenia werken, zullen waarschijnlijk elke 30 maanden een salarisverhoging van ongeveer 4% waarnemen. De landelijke gemiddelde jaarlijkse verhoging voor alle beroepen samen is 4% toegekend aan werknemers om de 29 maanden.

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (12)

De hier verstrekte cijfers zijn gemiddelden van getallen. Die cijfers moeten als algemene richtlijnen worden beschouwd. Salarisverhogingen variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van vele factoren, maar uw prestaties en bijdrage aan het succes van de organisatie blijven de belangrijkste factoren bij het bepalen hoeveel en hoe vaak u een loonsverhoging krijgt.

Kenia / Alle beroepen

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (13)

De voorwaardeJaarlijkse salarisverhogingverwijst meestal naar de verhoging in een periode van 12 kalendermaanden, maar omdat het zelden voorkomt dat mensen hun salaris precies na een jaar herzien, is het zinvoller om de frequentie en het tempo op het moment van de verhoging te kennen.

Hoe berekent u het salarisverhogingspercentage?

De jaarlijkse salarisverhoging in een kalenderjaar (12 maanden) kan eenvoudig als volgt worden berekend: Jaarlijkse salarisverhoging = Stijgingspercentage x 12 / Stijgingsfrequentie

De gemiddelde salarisstijging in een jaar (12 maanden) in Kenia is 2%.

Wereldwijde salarisverhogingen: alle landen en alle banen

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (14)


Salarispakketten en regelingen

Niet alle compensatieverhogingen worden direct weerspiegeld in het salaris. Sommige bedrijven bieden opgewaardeerde pakketten aan hun personeel in plaats van contant geld. De hier weergegeven cijfers hebben alleen betrekking op directe verhogingen van het basissalaris.

Bonus- en stimuleringstarieven / Prisoner Custody Officer / Kenia

Hoeveel en hoe vaak worden bonussen toegekend?Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (15)

91% van de ondervraagde medewerkers meldde dat ze in het voorgaande jaar geen bonussen of incentives hebben ontvangen, terwijl 9% zei dat ze ten minste één vorm van geldelijke bonus hebben ontvangen.

Degenen die bonussen kregen, rapporteerden percentages variërend van 1% tot 3% van hun jaarsalaris.

Bonus ontvangen

9%

Geen bonus

91%

Soorten bonussen die worden overwogen

Op individuele prestaties gebaseerde bonussen

De meest standaard vorm van bonus, waarbij de werknemer wordt toegekend op basis van zijn uitzonderlijke prestaties.

Bedrijfsprestatiebonussen

Af en toe vieren sommige bedrijven graag oververdiensten en winsten met hun personeel collectief in de vorm van bonussen die aan iedereen worden toegekend. Het bedrag van de bonus zal waarschijnlijk van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van hun rol binnen de organisatie.

Op doelen gebaseerde bonussen

Toegekend bij het bereiken van een belangrijk doel of mijlpaal.

Vakantie / eindejaarsbonussen

Dit soort bonussen worden zonder reden gegeven en lijken meestal op een waarderingsfiche.

Bonussen zijn geen commissies!

Mensen verwarren bonussen vaak met commissies. Een commissie is een vooraf vastgesteld tarief waartegen iemand wordt betaald voor verkochte artikelen of voltooide deals, terwijl een bonus in de meeste gevallen willekeurig en ongepland is.

(Video) Excellent salary, benefits and advancement opportunities as a Correctional Officer

Wat maakt een functie een goede bonus en een hoog salaris waard?

De twee belangrijkste soorten banen

InkomstengeneratorenBijrollen

Medewerkers die direct betrokken zijn bij het genereren van omzet of winst voor de organisatie. Hun vakgebied komt meestal overeen met het type bedrijf.

Medewerkers die het werk van omzetgeneratoren ondersteunen en faciliteren. Hun expertise is meestal anders dan die van de kernactiviteiten.

Voorbeeld:
Een grafisch ontwerper die werkt voor een grafisch ontwerpbureau.

Voorbeeld:
Een grafisch ontwerper op de marketingafdeling van een ziekenhuis.

Inkomstengeneratoren krijgen meestal meer en hogere bonussen, hogere salarissen en frequentere salarisverhogingen. De reden is vrij eenvoudig: het is gemakkelijker om uw waarde voor het bedrijf in geld uit te drukken wanneer u deelneemt aan het genereren van inkomsten.

Probeer voor bedrijven te werken waar uw vaardigheden inkomsten kunnen genereren. We kunnen niet allemaal inkomsten genereren en dat is prima.

Bonusvergelijking per anciënniteitsniveau

Topmanagementpersoneel en senior medewerkers vertonen natuurlijk hogere bonuspercentages en -frequenties dan junioren. Dit is zeer voorspelbaar vanwege de inherente verantwoordelijkheden om hoger in de hiërarchie te staan. Mensen in topposities kunnen gemakkelijk dubbele of driedubbele bonuspercentages krijgen dan werknemers lager in de piramide.

Salaristrend en -prognose / Prisoner Custody Officer / Kenia

Hoe veranderen de salarissen in de loop van de tijd? Hieronder vindt u een grafiek met het gemiddelde salaris van de afgelopen jaren.

Gemiddeld Salaris 2019

53.600 WGO

Gemiddeld Salaris 2020+4%

55.600 WGO

Gemiddeld Salaris 2021+2%

56.700 WGO

Gemiddeld Salaris 2022+3%

58.300 WGO

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Salarissen voor personen die werken als Prisoner Custody Officer in Kenia stijgen in het jaar 2023 op basis van recent ingediende salarissen en rapporten. De trend suggereert een langzame maar continue loonstijging in 2024 en de jaren daarna. Deze aantallen kunnen per bedrijfstak verschillen.

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (16)

Gemiddeld uurloon / gevangenbewaarder / Kenia

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (17) 350WHOper uur

Het gemiddelde uurloon (loon per uur) voor personen die werken als Prisoner Custody Officer in Kenia is 350 KES. Dit is het tarief dat ze betaald krijgen voor elk gewerkt uur.

Uurloon = Jaarsalaris / ( 52 x 5 x 8 )


Over het uurloon

Het uurloon is het salaris dat wordt betaald in één gewerkt uur. Gewoonlijk worden banen ingedeeld in twee categorieën: banen in loondienst en banen op uurbasis. Betaalde banen betalen een vast bedrag, ongeacht de gewerkte uren. Uurwerk betaalt per gewerkt uur. Om salaris om te rekenen naar uurloon wordt bovenstaande formule gebruikt (uitgaande van 5 werkdagen in een week en 8 werkuren per dag wat voor de meeste banen de norm is). Afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week en de jaarlijkse vakantiebijslag kan de berekening van het uurloon iets afwijken. Bovenstaande cijfers zijn goede benaderingen en worden als standaard beschouwd. Een groot verschil tussen werknemers in loondienst en werknemers die per uur worden betaald, is dat ze in aanmerking komen voor overuren. Werknemers in loondienst zijn meestal vrijgesteld van overwerk, in tegenstelling tot personeel dat per uur wordt betaald.

Wat is het minimum uurloon?

Het minimumloon per uur voor mensen die werken als Prisoner Custody Officer in Kenia is 180 KES. Dit is het minimum volgens de verzamelde gegevens in de salarisenquête en niet het wettelijk verplichte minimum uurtarief.

Gevangene Custody Officer versus andere banen

60.400 WGO

120.000 KES

147.000 WGO

Gemiddeld salaris
Ambtenaar Gevangenisbewaring

Gemiddeld salaris
Wetshandhaving / Beveiliging / Brandweer

Gemiddeld salaris
Alle banen

Gemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (18)

Top 10 bestbetaalde carrières in KeniaBekijk de volledige lijst

Salarisvergelijking met soortgelijke banen

FunctietitelGemiddeld salaris
Accreditatie Coördinator124.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (20)+110%
Accreditatie Manager178.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (21)+190%
Voorstander109.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (22)+80%
Gewapende veiligheidsagent109.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (23)+80%
Gedrags analist144.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (24)+140%
Op het lichaam gedragen cameratechnicus101.000 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (25)+67%
Onderzoeker van de civiele toetsingscommissie125.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (26)+110%
Compagnie bewaker54.200 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (27)-10%
Beheerder van de controlekamer47.800 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (28)-21%
Correctionele Officier87.100 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (29)+44%
Reconstructionist van plaats delict134.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (30)+120%
Crimineel onderzoeker170.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (31)+180%
Crisisonderhandelaar149.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (32)+150%
Onderzoeker cyberpesten132.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (33)+120%
Digitaal Forensisch Analist147.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (34)+140%
E-misdaadonderzoeker154.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (35)+150%
Facilitaire monitor90.700 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (36)+50%
Brandweercommandant170.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (37)+180%
Brandweerman84.600 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (38)+40%
Opleidingsspecialist brandweer146.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (39)+140%
Brandblustechnicus50.300 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (40)-17%
Brandweerman86.000 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (41)+42%
Brand inspecteur156.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (42)+160%
Brand Onderzoeker158.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (43)+160%
Ingenieur Brandpreventie130.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (44)+120%
Brandpreventie ambtenaar112.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (45)+85%
Specialist brandbeveiliging135.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (46)+120%
Forensisch artiest97.300 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (47)+61%
Forensisch Entomoloog117.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (48)+94%
Forensisch onderzoeker151.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (49)+150%
Forensisch Wetenschappelijk Technicus159.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (50)+160%
Fraude- en forensisch specialist162.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (51)+170%
Fraude Examinator168.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (52)+180%
Subsidie ​​specialist202.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (53)+230%
Haat misdaadonderzoeker118.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (54)+95%
Rechercheur mensenhandel133.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (55)+120%
Onderzoeker identiteitsdiefstal124.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (56)+110%
Medewerker Intellectueel Eigendom139.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (57)+130%
Onderzoeksspecialist inlichtingen233.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (58)+290%
Onderzoeker166.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (59)+170%
Gevangenis officier70.900 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (60)+17%
Jeugdreclasseringsambtenaar116.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (61)+92%
Medewerker Jeugdzorg117.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (62)+94%
Licentie- en vergunningspecialist145.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (63)+140%
Slotenmaker47.500 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (64)-21%
Open Source Intelligence-analist160.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (65)+160%
Reclasseringsambtenaar78.700 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (66)+30%
Kapitein van politie188.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (67)+210%
Communicatiemedewerker politie112.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (68)+85%
Politie agent90.400 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (69)+50%
Politiepatrouille Officier82.300 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (70)+36%
Maatschappelijk werker politie88.000 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (71)+46%
Voorspellende analist130.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (72)+120%
Gevangenisbewaker69.300 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (73)+15%
Ambtenaar Gevangenisbewaring60.400 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (74)-0%
Privédetective / rechercheur164.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (75)+170%
Probleemgerichte politiespecialist135.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (76)+120%
Middelbare schoolmedewerker73.900 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (77)+22%
Beveiligingsadviseur163.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (78)+170%
Bewaker47.200 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (79)-22%
Specialist in beveiligingsbeheer237.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (80)+290%
Beveiligingsmanager239.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (81)+300%
Beveiligingsbeambte51.300 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (82)-15%
Beveiliger133.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (83)+120%
Installateur beveiligingssystemen118.000 KESGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (84)+95%
Beveiligingstechnicus50.400 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (85)-17%
Onderzoeker sociale media124.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (86)+110%
Surveillant61.800 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (87)+2%
Tactisch analist137.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (88)+130%
Onderzoeker van technologische misdaad157.000 WGOGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (89)+160%
Verkeersleider89.300 WIEGemiddeld salaris van gevangenbewaarder in Kenia 2023 - De complete gids (90)+48%

U verdient een salarisverhoging, maar u weet niet hoe u dit moet vragen.Bekijk onze 25 voorbeelden van salarisverhogingen Vraag e-mailsOntvang uw salarisverhoging

Salarisvergelijking per stad

StadGemiddeld salaris
Kisumu53.700 WGO
Mombassa58.200 WGO
Nairobi63.900 KES
21 goedbetaalde banen waarvoor geen hbo-opleiding vereist is! Controleer de lijst

Salarisvergelijking tussen overheid en particuliere sector

Waar kun je meer betaald krijgen, werken in een privébedrijf of de overheid? Het verschil tussen de salarissen in de publieke of overheidssector en de salarissen in de particuliere sector in Kenia is gemiddeld 14% voor alle loopbaangebieden.

Privesector

140.000 WGO

Publieke sector+14%

159.000 KES

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Salarisstatistieken en berekeningsgids

Wat wordt beschouwd als een goed en marktconform salaris voor de functie Prisoner Custody Officer in Kenia?

Een goede en concurrerende vergoeding zou tussen de 54.900 KES en 62.400 KES liggen. Dit is een zeer ruwe schatting. Ervaring en opleiding spelen een zeer grote rol in de uiteindelijke verdiensten.

Bruto Salaris (vóór belastingen) en Netto Salaris (na belastingen)

Alle salaris- en compensatiecijfers die hier worden weergegeven, zijn brutosalariscijfers, dat wil zeggen het salaris vóór belastingaftrek. Omdat belastingen per sector en locatie kunnen verschillen, is het moeilijk om voor elke loopbaan het nettoloon na belastingen nauwkeurig te berekenen.

Basis / basissalaris

Het basissalaris voor een loopbaan als Prisoner Custody Officer in Kenia varieert van 31.400 KES tot 45.600 KES. Het basissalaris is afhankelijk van vele factoren, waaronder ervaring en opleiding. Het is niet eenvoudig om met heel weinig informatie een cijfer te geven, dus neem dit bereik met een korreltje zout.


Wat is het verschil tussen het mediaan en het gemiddelde salaris?

Beide zijn indicatoren. Als je salaris hoger is dan zowel het gemiddelde als de mediaan, dan ben je goed bezig. Als je salaris lager is dan beide, dan verdienen veel mensen meer dan jij en is er genoeg ruimte voor verbetering. Als uw loon tussen het gemiddelde en de mediaan ligt, kan het een beetje ingewikkeld zijn. We schreven een gids om alles uit te leggen over de verschillende scenario's.Zo vergelijk je je salaris

Alle banen»Wetshandhaving / Beveiliging / Brandweer»Ambtenaar Gevangenisbewaring

Blader door salarissenSalarisverhogingsbrievenBest betaalde banen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 06/10/2023

Views: 6012

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.