Wie kies jij? 15 x op deze Bredase partijen kun je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen - indebuurt Breda (2023)

Het is bijna zover! Op woensdag 16 maart mogen we weer naar de stembus en ditmaal gaat het om de gemeenteraadsverkiezingen. In Breda stellen dit jaar 15 partijen zich aan als kandidaat. Hier lees je wie ze zijn en wat zij belangrijk vinden.

Weet jij niet op welke partij je wilt stemmen? Lees dit artikel én check de Stemhulp. Meer weten over de verkiezingen in Breda? Check de website van de gemeente.

50PLUS

Sociaal, strijdend en verbindend voor al onze burgers!

“Wij hebben negen enthousiaste kandidaten op de lijst staan, die het een eer vinden om de belangen van alle Bredase burgers te behartigen in de gemeenteraad. Onze lijsttrekker is Peter Jong, die zich als burgerraadslid al verdienstelijk heeft gemaakt.”

Waar staan wij voor

“De landelijke politiek staat te ver af van de werkelijke maatschappij. Ze kent de burgers niet en vooral de zwakkeren in de samenleving worden vergeten. 50PLUS heeft zeker oog voor de belangen van minder draagkrachtige burgers, jong en oud.”

Dit is voor ons het belangrijkste

“De huidige samenleving uit zich steeds meer in de ik-vorm. Daarom gaat 50PLUS voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en komt dit in de alle speerpunten terug. Meer aandacht voor elkaar verkleint de kloof tussen alle generaties (heitje voor een karweitje, Oma’s soep, integrale woonvormen). Dat komt ook terug in het bestrijden van eenzaamheid voor ouderen alsook voor (studerende) jongeren.”

“Dit is door de coronapandemie extreem versterkt (meer buurt- en gemeenschapshuizen, meer gezondheidsclubs, meer publiek toegankelijke toiletten in het centrum van Breda; opstellen integraal woonplan met sociale en levensloopbestendige woningen). Ook voor degenen met een beperking. En het bestrijden van armoede. Mensen redden het niet met steeds hogere huurprijzen, extreem hoge energieprijzen en alleen een indexloze AOW.”

“We willen inkomensverbetering realiseren door woonlasten te verlagen door middel van verduurzaming. Alle kinderen moeten kunnen sporten, muziek maken en lezen. Daar begint de aansluiting voor hun verdere sociale leven. Meer veiligheid op straat in alle wijken (zichtbaarheid politie, aanwezigheid politiebureau’s) is ook zo’n rode draad. Alle rode draden bij elkaar vormen zo de warme en behaaglijk gebreide trui waar “Ik voel me thuis in Breda” op staat!“

Als eerste aanpakken

“Weg met de betutteling als algemeen punt. Er wordt óver hen gepraat en niet mét hen. En op korte termijn een flink aantal openbare publiekstoiletten in het centrum van Breda.”

Partij voor de Dieren

Voor een groener, gezonder en diervriendelijker Breda.

“Partij voor de Dieren kiest voor een groener, gezonder en diervriendelijker Breda. Onder leiding
van lijsttrekker Janneke van Lierop staat ons team te popelen om van Breda een heerlijke stek te
maken. Geworteld in gezond verstand.”

“Geluk begint bij gezondheid. Natuurlijk! Jarenlang is aan kiezers voorgeschoteld dat de economie
boven alles gaat. Het resultaat? Ongezonde lucht, megastallen, drugsdumpingen – en auto’s die
overal in de binnenstad voorrang krijgen. Wat een ideeënarmoede van het college. Dat moet anders.”

Natuur is geen bonuskind

“Partij voor de Dieren laat zich niet verleiden tot het sluiten van economische compromissen. De
gezondheid van de aarde en haar bewoners gaat boven de bonus van aandeelhouders, want de
natuur ís geen bonuskind.”

“Hoe we dat voor elkaar krijgen? Wij vinden dat Breda voorop moet lopen in de strijd tegen
klimaatverandering. Daarom maakt de Partij voor de Dieren korte metten met milieuvervuilende
activiteiten. Wij zetten in op een beter klimaat voor álle levende wezens. De gevolgen zullen snel
merkbaar zijn. Breda wordt een fijne gemeente om in te wonen, ook als je student, alleenstaande,
mantelzorger, vrijwilliger of gepensioneerde bent. Een basisinkomen helpt daarbij.”

Wooncrisis

“De wooncrisis rijst ook in Breda de (dak)pannen uit. Gelukkig bestaat er een oplossing. Het college verdoezelde het in rapporten, maar er staan vele kantoorpanden leeg. Deze kunnen gemakkelijk omgevormd worden tot betaalbare woningen. Door de bio-industrie – met compensatie voor de boeren – in te krimpen, ontstaat er ruimte voor natuur. Op een gedeelte van die ruimte kan woningbouw plaatsvinden, hiermee lossen we meerdere crises in één keer op.”

“Na twee lange jaren van persconferenties, kiezen wij voor verandering. Zoönosen zoals covid, Q-
koorts en de vogelgriep kunnen worden voorkomen, wanneer wij op gezonder met de dieren en de natuur omgaan. De tijd van rupsjes-nooit-genoeg is voorbij, vanaf nu doen we wat goed is voor ons allemaal. Breda bloeit op!”

PvdA

Sociaal, betrokken en verbindend!

“Wij zijn de PvdA Breda en onze lijsttrekker is Arjen van Drunen. We staan voor een eerlijk Breda. In een eerlijk Breda is er voor iedereen een betaalbare woning, is er altijd liefdevolle zorg beschikbaar en voelt iedereen zich veilig in zijn of haar wijk of dorp. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen in Breda.”

Het tegengaan van de kloof

“Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Breda, maar het is voor veel mensen onmogelijk een passende woning te vinden. Je moet of veel geluk hebben of een grote portemonnee. Dat is oneerlijk. We mogen niet accepteren dat wonen een loterij is! We zorgen ervoor dat er betaalbare woningen bij komen, juist ook voor starters en senioren!”

“Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel hoe belangrijk de zorg is. Als zorg nodig is, dan moet die voor iedereen beschikbaar zijn. En voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we investeren in een groene openbare ruimte, die uitnodigt om naar buiten te gaan en te bewegen.”

“We zijn trots op onze wijken en dorpen, maar bij een eerlijk Breda hoort ook een eerlijk verhaal. Er is overlast in Breda. We moeten voorkomen dat Bredanaars zich onveilig voelen en dat de jeugd terecht komt in de criminaliteit. We voorkomen criminaliteit door onze jeugd kansen te bieden. En we kijken niet weg. We pakken de ondermijnende criminaliteit stevig aan!”

Wooncrisis

“Onze prioriteit ligt bij de wooncrisis. We hebben de afgelopen periode veel beloofd en meer gedaan. We wilden 6000 woningen toevoegen. Uiteindelijk zijn het er 6851 geworden. We zijn hier trots op, maar we zijn er nog niet. Nu doorpakken dus! We zetten in op nog eens 6000 woningen en zorgen voor een eerlijke verdeling tussen sociale en middeldure huur- en koopwoningen.”

VVD

Betrokken, ondernemend, lokaal

“VVD Breda heeft Boaz Adank als lijsttrekker. Wij staan voor een ondernemend en gastvrij Breda. Een gemeente die goed bereikbaar is, voldoende betaalbare woningen bouwt en waar veiligheid voorop staat. Een bruisende gemeente waar je in het groen woont en de lasten laag zijn. Als meest lokale partij van Breda staan wij voor onze stad, wijken en dorpen.”

Betaalbare woningen

“Breda is een populaire stad en daar zijn wij trots op! Mensen wonen graag in Breda en onze omliggende dorpen, maar helaas is er ook een groot tekort aan betaalbare woningen. Hierdoor stokt de doorstroming en maken starters amper kans op een eerste woning. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren veel nieuwe woningen kunnen realiseren. Hier willen wij mee doorgaan. Daarbij leggen we vooral de focus op voldoende betaalbare woningen zodat starters weer een huis kunnen kopen en senioren kunnen doorstromen.”

Grofvuil weer gratis

“We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.Wij vinden het belangrijk dat je makkelijk van je afval afkomt. Verder zorgen we direct dat de verkeersveiligheid rondom scholen wordt verbeterd.”

Breda Beslist

Een betrouwbare band van alle burgers met een transparant dienstbaar en lokaal gericht bestuur in samenwerking met elkaar.”

“Breda Beslist is de uitkomst van de lokale samenwerking van leden van Breda’97, BOB, en Volmondig Ja. Breda kent ons als die sterke lokale partij die puur gericht is op de mensen in de stad en de dorpen van Breda. Bij de verkiezingen van 2018 scoorden wij samen 11% van alle stemmen. Breda Beslist zit nu met 1 zetel in de gemeenteraad. Lijsttrekker Peter Vissers (54) is sinds 2013 politiek actief in de gemeenteraad als (burger-)raadslid en nu fractievoorzitter.”

Breda Beslist kiest er altijd voor dat…

  • “De menselijke maat bij de belangen van inwoners en ondernemers voorop staat en niet de richting, ideologie of de verplichtingen van de landelijke partijen.
  • alle inwoners mogen en kunnen meedoen in een gemeente waarvan het bestuur hun initiatieven en die van verenigingen en vrijwilligers in buurten, wijken, dorpen en centrum ondersteunt en (h)erkent als het mozaïek van het sociaal maatschappelijke kapitaal.
  • het gemeentebestuur zich durft te vernieuwen en dat daarbij onze mensen, onze dorpen en onze stad volwaardig laat meebeslissen.”

“Breda Beslist is er voor de mensen, de dorpen en de stad zonder een opgedrongen Haagse koers. Onze inwoners zijn samen en lokaal beslist de belangrijkste partij. Wij bepalen zelf onze Bredase koers met een programma waarin we samen doen wat goed is voor onze stad, dorpen en mensen.”

Wat willen ze als eerste aanpakken?

“De grote afstand tussen gemeentebestuur en niet-gehoorde inwoners en ondernemers. Het ‘stadskantoor’ moet (nog) meer dienstbaar worden, in de menselijke -ook digitale – maat. Te besteden geld moeten we samen beter verdelen over de stad, dorpen, wijken. Waarbij Breda Beslist gaat voor de bevolking boven de begroting en de (landelijke) belangen.”

BuurtBelangen

Verbinding en positiviteit

BuurtBelangen is een nieuwe lokale beweging in Breda. Rianca Rayée is de lijsttrekker. De Zundertse woont sinds 20 jaar in Breda en is alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen. ”Ik wil op een positieve en constructieve manier bijdragen aan de toekomst van Breda. Als lijsttrekker van BuurtBelangen kan ik dit bewerkstelligen. De visie van BuurtBelangen sluit naadloos aan op mijn eigen ideologie.”

Nieuwe democratie met de Parta app

”BuurtBelangen is er voor de bewoners van de stad, wijken en dorpen die zich gehoord willen voelen. Voor alle mensen die graag actief willen meebeslissen in een democratische cultuur. Met dit doel is de Parta app ontwikkelt. Via deze app kan iedereen meedoen vanaf smartphone, maar ook via de website op een computer. Jong en oud kunnen vier jaar lang meebeslissen per thema. BuurtBelangen staat voor verbinding en positiviteit, een visie die staat voor neutraliteit in standpunten. De standpunten en oplossingen worden samen gecreëerd, de Parta app die wij gebruiken maakt dit op grote schaal mogelijk.”

”Wij werken met onze beweging op een duurzame wijze aan democratische vernieuwing in onze stad, wijken en dorpen.Waar dat nodig is bieden we ondersteuning bij door de buurt bedachte initiatieven.Wij hebben het lef om verantwoordelijkheden over te geven waardoor ermogelijkheid ontstaat voor het opstellen van een gezamenlijke agenda”.

Hier staat BuurtBelangen voor:

 Nieuwe oplossingen vinden voor oude problemen
 Oprechte aandacht voor vragen van mens, buurt, wijk en dorp
 Dialoog met elkaar over de grote en kleine vraagstukken
 Vertrouwen in elkaars goede bedoelingen
 Verschillen durven benoemen
 Fouten durven maken en vergeven
 Samen betekenis geven, verbinding leggen en opstaan voor elkaar
 Zeggenschap durven overdragen aan coöperaties, dorpen en wijken
 Ruimte voor eigenwijsheid en andere levensvormen

CDA Breda

Betrokken, betrouwbaar en verbindend.

Bij het CDA staat de samenleving centraal. De lijsttrekker van CDA Breda is Jeroen Bruijns. ”Wij geloven in de kracht van mensen. Door de krachten van mensen te bundelen, ontstaan de mooiste ideeën en beste oplossingen.”

Dit is de rode draad in het verkiezingsprogramma

”Wij willen een fijne leefbare stad & dorpen waar je betaalbaar kunt wonen en waar starters kunnen bouwen aan de toekomst en senioren vertrouwd oud kunnen worden.We willen dorpen en wijken die veilig zijn en er mooi onderhouden bij liggen. Die krachtig zijn door een sterke lokale economie en bruisen door een sterk verenigingsleven. Waar we omzien naar elkaar en generaties verbinden.”

Het eerste dat CDA zou aanpakken in Breda is…

”Wij willen dat iedere Bredanaar, jong of oud,kan blijven wonen op de plek waar ze dat willen. Dat betekentdat inwoners van Breda ruimte krijgen om met elkaar aan hun eigen buurt te bouwen en dus te bouwen voor en met hun eigen dorps- en wijkgenoten.”

Lijst Pim Fortuyn Breda

Fatsoenlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk.

”Wij zijn Lijst Pim Fortuyn. Een nieuwe, lokale, rechtse partij in Breda. Een frisse politieke partij waarbij de menselijke maat centraal staat en waarbij we de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan. Onze lijsttrekker is Iwan Dienjes, geboren en getogen in Breda. Onze trotse lijstduwer is Peter Langendam, boezemvriend van Pim, en oprichter van de landelijke LPF.”

De Bredanaar weer op één

”Wij zijn ons bewust van onze rijke historie en koesteren daarom onze cultuur en tradities. Iets wat vele Bredanaars met ons delen en wat we de laatste jaren steeds verder zien verdwijnen. We verzetten ons tegen de verregaande internationalisering, de doorgeslagen betutteling, het klimaatgedram en de woke-waanzin. LPF Breda zet de Bredanaar weer op één!”

Eerlijke kansen

”Ons beleid is gebaseerd op het gedachtegoed van Pim Fortuyn. De politieke erfenis is nog elke dag actueel. De problemen zijn er nog steeds. LPF Breda wil de Bredanaar weer eerlijke kansen geven op de woning- en arbeidsmarkt en in het onderwijs. Zodat hierdoor de Bredanaar weer kan wonen, werken en ondernemen in onze mooie stad en haar kernen.”

Veiligheid

”In Breda willen we de veiligheid drastisch verbeteren. Met name vrouwen zouden niet bang moeten zijn om ’s avonds alleen de straat op te gaan. Tevens verdienen onze kinderen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen en vrij in op te groeien.”

Toegankelijkere burgerparticipatie

”Ook maakt LPF Breda zich sterk voor meer inspraak van de Bredanaar, middels referenda en toegankelijkere burgerparticipatie. Samen met uw steun brengen wij het gezonde verstand weer terug in de Bredase politiek. Uw stem is dus een eerste stap naar een betere toekomst, voor uzelf en uw kinderen. Met uw stem staan we aan de vooravond van verandering. Wij zijn nu aan zet!”

D66 Breda

Progressief. Optimistisch. Toekomstgericht.

D66 is de grootste progressieve partij van Breda. De lijsttrekker is Bart Lauwen. ”D66 is een sociaal-liberale partij. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat je zoveel mogelijk eigen regie op je leven hebt, maar dat we tegelijkertijd zorgen dat niemand achterblijft. We laten dus iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat klinkt in al onze plannen, ambities en keuzes door.”

Dit is de rode draad in het verkiezingsprogramma

”Breda is een grote stad waar we groot dromen over wat voor stad we willen zijn. Maar we blijven niet dromen, met de mouwen opgestroopt wil D66 ook grootse dingen doen. Naar een groene toekomst, meer betaalbare huizen en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een Breda waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.”

Het eerste dat D66 zou aanpakken in Breda is…

”Een betaalbaar huis vinden is ontzettend moeilijk geworden. De vrije sector wordt steeds duurder en de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Breda is ellenlang. Daarom kiest D66 ten eerste voor véél meer betaalbare huizen, voor elke portemonnee. Dat betekent meer sociale huurwoningen en meer betaalbare koophuizen. Zodat iedere Bredanaar een betaalbaar huis kan vinden.”

Christenunie Breda

Duurzaam, verbonden, ondersteunend.

”Hallo, wij zijn Karel Smouter (lijsttrekker), Leo van Loon en Saúl de Boer, van ChristenUnie Breda. Karel is predikant en werkt als geestelijk verzorger bij defensie op luchtmachtbasis Gilze Rijen. Leo zet zich als maatschappelijk werker ervoor in dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Saúl heeft aan de kunstacademie in Breda gestudeerd. Diversiteit, kunst en ondernemerschap houden hem bezig.”

Het motto van Christenunie Breda is: ‘Samen Recht Doen’

Samen, omdat zelfredzaamheid belangrijk is, maar alleen vol te houden met een beetje mensen om je heen. Vaak is dat familie, maar net zo vaak vrienden, buren, kerk of moskee. Samen, omdat vergroenen en verduurzamen Breda aantrekkelijk maakt voor iedereen, als we er samen de schouders onder zetten.”

”Recht, omdat elke inwoner van Breda recht heeft op een rechtvaardige behandeling. Recht, omdat teveel mensen achterblijven met het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.”

”Doen, omdat Breda een ondernemende stad is, vol talent dat iets op wil bouwen. Doen, omdat beleid en regels heus belangrijk zijn, maar nu al zoveel beter kan door in actie te komen.”

Verbinding en samenwerking

De ChristenUnie wil meer verbinding in Breda. Waar verbinding ontstaat, ontstaat samenwerking. Samen sta je sterker en kom je verder. Wij zetten in op een sterke rol van alle Bredase sportclubs, carnavalsverenigingen, kerken, wandelgroepen en andere initiatieven die mensen bij elkaar brengen. Het zijn vaak deze clubs die sneller problemen signaleren, mooie evenementen organiseren, een vangnet zijn voor mensen die het even niet meer weten en waar duizenden Bredanaars wekelijks naar uitzien om deel van te zijn.

Daarom willen wij een rechtvaardiger alternatief voor de thematafels. Die zijn een plek geworden waar de grootsten en sterksten gehoord worden. Ze waren bedoeld om het tegendeel te zijn: een plek waar de gemeente steun geeft aan wie dat nodig heeft.

SP Breda

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

De Bredase SP is hét sociale alternatief voor Breda. De lijsttrekker is Inge Verdaasdonk. ”Onze kernwaarden zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ieder mens doet er toe, ieder mens doet mee, en samen zorgen we daarvoor!”

”De SP staat voor een Breda waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat je mag zijn wie je bent, maar ook dat we zorgen dat er woningen zijn die betaalbaar zijn en dat er voldoende voorzieningen zijn in de wijken en dorpen. Dat doen we door de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.”

Betaalbare huizen en toegankelijke zorg

”Breda schreeuwt om betaalbare huizen. Daarom wil de SP dat van alle nieuw gebouwde huizen minimaal 40 procent betaalbaar is. En zolang er een woningcrisis is, bouwen we alleen maar wat nodig is. Dus komt er een villaverbod.”

”Daarnaast willen we goede zorg dichtbij voor iedereen die dat nodig heeft, daarvoor richten we een gemeentelijke thuiszorgaanbieder op. Tenslotte gaan we mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet werken niet straffen, maar helpen. We schrappen daarom de verplichte tegenprestatie.”

Dit is het eerste dat de SP zou aanpakken in Breda

”Afval! Breda lijkt wel een vuilnisbelt. Iedereen heeft een halve milieustraat in zijn tuin staan met alle kliko’s. De restafvalcontainers zijn een vieze dumpplek. En voor grof vuil moet je grof betalen. De Bredase SP wil dat onze stad weer schoon is. We stoppen met het onzinnige pasjessysteem om restafval weg te kunnen gooien, en grof vuil op halen wordt weer gratis.”

GroenLinks Breda

Duurzaam, open en sociaal

De lijsttrekker van GroenLinks in Breda is Marike de Nobel. ”GroenLinks staat voor een Breda waarin we de klimaatcrisis aanpakken. Waarin we vol inzetten op betaalbare woningen. Waarin we de rijkdom en de lasten eerlijk verdelen. Een Breda waar inwoners de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben. En waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dat is waar GroenLinks voor staat. Op 14, 15 en 16 maart kun je stemmen voor de toekomst van onze gemeente. Kies jij, net als GroenLinks, voor een duurzaam en sociaal Breda?”

Dit is de rode draad in het verkiezingsprogramma

”Voor ons gaan groen, duurzaamheid en eerlijk delen hand in hand. Eerlijk delen wil zeggen dat iedereen recht heeft op een veilige en groene omgeving. Dat mensen die zorg of hulp nodig hebben, die ook krijgen. En dat we er voor zorgen dat we achterstanden aanpakken, zodat iedereen gelijke kansen krijgt.”

”We zijn ook een groene partij, die nadenkt over de toekomst. We werken aan oplossingen voor de problemen van vandaag, maar zorgen er ook voor dat we geen nieuwe problemen veroorzaken in de toekomst. Daarom werken we keihard aan het aanpakken van de klimaatcrisis, zodat onze kinderen en kleinkinderen straks ook een veilige en prettige toekomst hebben.”

Dit is het eerste wat GroenLinks zou aanpakken in Breda

”We gaan direct aan de slag met meer betaalbare woningen. En de bestaande woningen gaan we versneld verduurzamen, zodat mensen af zijn van torenhoge energierekeningen.”

SHOUT!

Liberaal, lokaal en betrouwbaar

SHOUT! is een nieuwe lokale, liberale politieke partij, die in de zomer van vorig jaar is opgericht in de binnenstad van Breda. ”Wij richten ons op betrokken bewoners van onze stad en dorpen die individuele vrijheid en gemeenschappelijke waarden delen. Het doel? Een slimme, transparante en dienstbare overheid voor iedereen en een lokale samenleving waar de Bredanaar zich thuis voelt. Dat is de inzet van SHOUT! de komende bestuursperiode. Niet de beperking, maar de ruimte is daarbij voor ons een leidend uitgangspunt. Ook koesteren we onze onafhankelijke positie door kader te stellen, te controleren en volksvertegenwoordiging. Dus toegankelijke en herkenbare politiek.”

Dit is de rode draad in het verkiezingsprogramma

”SHOUT! wil een betrouwbare overheid, die de relatie tussen overheid en burger verbetert. Ook willen we een krachtige herstelagenda uit de coronacrisis, jaarlijks 2000 extra betaalbare koop- en huurwoningen. Een duurzame toekomst en leefbare omgeving.”

”Zonder tegenmacht geen macht. Een volwaardige democratische rechtsstaat kan alleen functioneren door scheiding der machten en voldoende oog voor mens en omgeving. Dit betekent dat we ook rekening houden met minderheden, waartoe ieder van ons in een bepaalde levensfase toe behoort of gaat behoren. We willen generaties in Breda verbinden en maatschappelijke vraagstukken agenderen en waar mogelijk repareren.”

Dit is het eerste wat SHOUT! zou aanpakken in Breda

”Wij zouden de bestuurscultuur aanpakken die heerst op het stadskantoor. Dus meer dualisme in de raad, waardering voor de rekenkamer en bezwaarcommissie, een representatieve volksvertegenwoordiging en een commitment van bestuurders en politici dat verder gaat dan voortijdig opstappen. Ook willen we minder focus op de beeldvorming en meer op de inhoud, door zowel de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van beleid beter op elkaar af te stemmen. In het belang van onze stad, wijken en dorpen.”

FVD Breda

Kleinschaligheid en vertrouwdheid, in vrijheid, directe democratie en maximale onafhankelijkheid van de gemeente

Forum voor Democratie wil dit jaar een hoofdrol gaan spelen in de Gemeenteraadsverkiezingen. Marnix van Woudenberg is lijsttrekker. ”Ik had nooit gedacht mij verkiesbaar te stellen, maar onze vrijheid staat onder druk en het is broodnodig dat wij opkomen voor onze democratie en vrijheid.”

Dit is de rode draad in het verkiezingsprogramma

”FVD staat voor kleinschaligheid en vertrouwdheid, in vrijheid, directe democratie en maximale onafhankelijkheid van de gemeente. Wij willen burgers bij de politiek betrekken en hechten grote waarde aan lokale gemeenschapszin.”

”En deze gemeenschap staat onder vuur. De beleidsmatige ‘coronacrisis’ houdt ons leven in een totale wurggreep. We zijn afgegleden naar een situatie die 2 jaar geleden nog ondenkbaar was. De QR-code gaat maar niet weg. Hij is alleen even geparkeerd en in de koelkast gezet, tot de verkiezingen voorbij zijn. We zien een ongekende uitbreiding van overheidsbevoegdheden die onze vrije samenleving dreigt weg te vagen. Onze vrijheid wordt actief aangevallen en daar moeten we ons keihard tegen weren.”

Dit is het eerste wat FVD zou aanpakken in Breda

”We willen perspectief bieden aan leerlingen, studenten, starters, ondernemers, boeren en ander inwoners van Breda. Ondernemers moeten weer kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen, producten verkopen, mensen ontvangen, mensen entertainen.”

”We willen lokale ondernemers ondersteunen en veel meer de ruimte geven om te kunnen concurreren met grote internationalebedrijven.We willen leerlingen en studenten weer de mogelijkheid geven te ontdekken wat het leven te bieden heeft. En ze weer laten genieten van kwalitatief goed onderwijs, in plaats van online lessen met extra vakanties.”

”We willen woningen voor starters, zodat zij niet meer tot hun 35ste thuis moeten blijven wonen, omdat er geen woonruimte beschikbaar is. Ouderen de zorg bieden die zij verdienen. Ouderen de mogelijkheid bieden om te wonen waar zij het beste op hun plaats zijn. We willen inzetten op seniorenwoningen en gezinswoningen realiseren. En natuurlijk willen we geen windmolenparken of zonneweides in ons mooie landschap. Terug het leven oppakken zoals we gewend zijn. Weer terug te leven in vrijheid, blijheid, in plaats van angst en onwetendheid!”

Volkspartij Breda

Multicultureel, divers en strijdbaar

Bij de vorige verkiezingen kwam de Volkspartij Breda 32 stemmen te kort. ”Wij vinden dat het goed zou zijn dat ook deze stem gehoord zal worden en vinden de huidige gemeenteraad geen afspiegeling is van de bevolking en wel wat kleur kan gebruiken”, aldus Volkspartij Breda.

Dit zijn de mensen achter Volkspartij Breda

”Op de eerste plaats staat Mo Omar, geboren in Somalië en heeft als hulp-kindsoldaat moeten vluchten. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt om als vrijwilliger 4 jaar te werken bij Grote Broer in de Haagse Beemden en heeft daar ook Kleine Broer opgericht. Daarvoor heeft hij in 2018 op zeer jonge leeftijd de Vredesprijs van Breda ontvangen.

”Op de tweede plaats staat Bertrand Vokpomapa, die op 7 jarige leeftijd vanwege een coup de Centraal Afrikaanse Republiek met zijn moeder moest vluchten en nu met zijn 25 jaar reeds een eigen bedrijf heeft.”

Dit is de rode raad in het verkiezingsprogramma

”Belangrijke punten voor onze partij zijn openbaarheid van bestuur, we zijn tegen discriminatie op alle punten van artikel 1 van de Grondwet, we zijn voor diversiteit en ook benaderen we dit vanuit intersectionaliteit, waarbij klasse, kleur en gender samenhangen. Daarnaast willen wij institutioneel racisme blootleggen bij alle instanties te beginnen bij de gemeente zelf en hebben 2 concrete punten die we op korte termijn willen realiseren en dat zijn een slavernijmonument in 2023 in Breda en zwemles voor alle kinderen.”

Op langere termijn geven we prioriteit aan 5 punten:

1)Het stimuleren van jeugdcultuur
2)Het bestrijden van de woningbouwcrisis door de woningbouwcorporaties
3)Het verbeteren van de Jeugdzorg
4)Leefbaarheid bevorderen in de wijken, wijkagent moet zichtbaar zijn, wijkambassadeurs weer benoemen.
5) Op het rijk pressie uitoefenen dat de pechgeneratie compensatie krijgt voor de studieschuld.”

”Een doorn in het oog is de segregatie in de stad, dat de rijken steeds rijker worden en dat de armen steeds armer worden. Volkspartij Breda is multicultureel, divers en strijdbaar.”

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 29/08/2023

Views: 6021

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.